Sekcja Darts Game


Odmiany gier w elektronicznym DARCIE

301-309 ROUND THE CLOCKA SHOOT-OUT SHANGHAI
HALVE-IT COUNT-UP HIGH SCORE OVERS
UNDERS BIG-6 CRICKET NO SCORE CRICKET
CUT THROAT CRICKET KILLER CRICKET RANDOM CRICKET RANDOM CRICKET-NO SCORE-CUT THROAT-KILLER
LOW PITCH CRICKET LOW PITCH CRICKET-NO SCORE-CUT THROAT-KILLER BILLIARD MINEFIELD

PACHISI HOT POTATO

301-309
Ta gra preferowana jest na większości turniejów. Każdy gracz zaczyna z liczbą punktów 301 (lub 501, 601 itd.). Po zakończeniu rzutów przez gracza suma rzuconych punktów zostaje odliczona od ogólnej sumy punktów. Grę kontynuuje się w kolejce, przy czym suma punktów musi być zredukowana do zera. Gra kończy się jeżeli jeden z graczy osiągnie dokładnie liczbę zero. Jeżeli gracz rzuci większą liczbę punktów od sumy pozostałej nazywa się to "bust" i gracz kontynuuje grę w następnej kolejce z tą sama liczbą punktów jak na początku poprzedniej kolejki. Poprzez użycie zasad Double-In oraz Double-Out gra staje się jeszcze bardziej interesująca. Open-In: Rozpoczęcie gry odbywa się poprzez trafienie dowolnej liczby. Open-Out: Gra zostaje zakończona jeżeli gracz trafi liczbę redukującą sumę punktów dokładnie do zera. Double-In: Gra zostaje rozpoczęta jeżeli gracz trafi dowolną podwójną liczbę, inne nie są naliczane. Double-Out: Gra zostaje zakończona jeżeli gracz trafi podwójną liczbę redukującą sumę punktów dokładnie do zera. Master-Out: Gra zostaje zakończona jeżeli gracz trafi podwójną lub potrójną liczbę redukującą sumę punktów dokładnie do zera.

ROUND THE CLOCK
Jest to gra umożliwiająca dobry trening dla początkujących jak i zaawansowanych graczy. Każdy gracz po kolei próbuje rzucić liczby od 1 do 20. W każdej kolejce gracz otrzymuje trzy rzuty. Wygrywa gracz, który jako pierwszy trafi wszystkie cyfry. Uwaga: w tej grze rzuty podwójne oraz potrójne liczą się jako pojedyncze.

SHOOT-OUT
W tej grze są wyświetlane losowo liczby, które należy trafić. Jeżeli gracz trafi w wybraną liczbę w ciągu 10 sekund otrzymuje punkt. Gracz, który pierwszy uzyska 15 punktów wygrywa. Jako dodatkowe utrudnienie można wybrać opcję gry z polami podwójnymi i potrójnymi.

SHANGHAI
Gra ta jest podobna do Round The Clock, z tą różnicą, że wyniki są zliczane i gra ograniczona jest do siedmiu kolejek lub 21 rzutów lotkami. Zaczyna się liczbą 1 i kontynuuje kolejno do liczby 20 i Bull Eye na końcu. Trafienia liczą się tylko w określonej kolejności. Rzuty w koło podwójne lub potrójne liczą się odpowiednio razy dwa lub trzy. Wygrywa gracz, który na końcu siódmej kolejki uzyska najwyższą ilość punktów.

HALVE-IT
Gra ta jest ciekawa i nie bez ryzyka. Jeżeli gracz nie uzyska w swojej kolejce celnego rzutu dzieli się jego punkty przez dwa. Gra zaczyna się od 12, poprzez 13 i 14, potem dowolne pole podwójne, 15, 16 i 17, potem dowolne pole potrójne, potem 18, 19, 20 oraz Bull Eye. Wygrywa gracz, który na końcu gry uzyska największą ilość punktów.

COUNT-UP
Celem gry jest uzyskanie wybranej sumy punktów. Każdy gracz rozpoczyna grę z zerową liczbą punktów. Gracze rzucają po kolei trzema lotkami i próbują uzyskać lub przekroczyć wybraną sumę punktów. Wybrana suma punktów może być dowolna od 100 wzwyż co 100 punktów.

HIGH SCORE
Taka sama gra jak Count Up, z tą różnicą, że gra kończy się po siódmej kolejce.

OVERS
Również łatwa i szybka gra. Gracze próbują uzyskać lub przekroczyć ustalony wynik. Jeżeli gracz nie uzyska trzema rzutami wybranego wyniku traci jedno "życie". Na początku gry każdy gracz posiada trzy "życia". Przyciskiem Handicap można graczowi przypisać do siedmiu "żyć". Wygrywa gracz, który ostatni zachowa choć jedno "życie".

UNDERS
Podobne jak Overs, z tą różnicą, że w ostatniej kolejce gracz stara się ustalić najniższy wynik. Jeżeli wynik trzech rzutów jest wyższy, gracz traci jedno "życie". Rzut poza tarczę lub odbita lotka karana jest dopisaniem 60 punktów. Reszta odbywa się jak w Overs.

BIG-6
Gracze próbują sami wybrać kolejną liczbę docelową. Pojedyncza 6 rozpoczyna grę. Jeżeli graczowi uda się rzucić za pierwszym lub drugim razem wybraną liczbę, może on sam ustalić rzut dla następnego gracza. Jeżeli gracz nie uzyska trzema rzutami wybranej liczby, traci jedno "życie". Wygrywa gracz, który zatrzyma choć jedno "życie".

CRICKET (Standard)
Cricket jest grą strategiczną nadająca się zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących graczy. W zależności od stanu gry można użyć taktyki defensywnej lub agresywnej. W każdej chwili gracz może zdecydować się, aby uzyskiwać punkty lub utrudniać uzyskiwanie innym graczom. W tej grze liczą się tylko liczby od 15 do 20 oraz Bull Eye. Każdy gracz ma do dyspozycji trzy rzuty. Jeżeli gracz trafi cyfrę trzy razy, cyfra ta jest "otwarta" do zdobycia dodatkowych punktów. Double's i Triple's naliczane są podwójnie lub potrójnie. Jeżeli liczba zostanie trzy razy trafiona przez wszystkich graczy, zostaje ona "zamknięta" i żaden z graczy nie może za pomocą tej liczby uzyskiwać punktów. Gra jest zakończona gdy wszystkie liczby są "zamknięte". Jeżeli gracz "otworzy" liczbę i zdobędzie za jej pomocą punkty, dodaje je do ogólnej sumy punktów. Jeżeli gracz "otworzy" wszystkie liczby i uzyska maksymalną ilość punktów - wygrywa. Jeżeli dwóch graczy posiada taką samą ilość punktów, wygrywa ten, który otworzy wszystkie cyfry. Jeżeli gracz zamknął wszystkie cyfry, lecz jeden z graczy ma większą ilość punktów, musi on przekroczyć tę liczbę punktów.

NO SCORE CRICKET
Prosta wersja Cricket'a polegająca na "zamknięciu" wszystkich pól, trafienie "zamkniętych" pól nie daje punktów.

CUT THROAT CRICKET
Gra ta bazuje na takich samych zasadach jak Standard, jednak z tą różnicą, że punkty za rzut w "otwartą" liczbę naliczane są przeciwnikom, a nie rzucającemu, przy czym za przeciwników uznaje się graczy, którzy nie "otworzyli" rzuconej liczby. Gracze, którzy wcześniej liczbę "otworzyli" są chronieni. Wygrywa gracz, który "otworzy" wszystkie cyfry i posiada najmniejszą liczbę punktów.

KILLER CRICKET
Podobna jak No Score Cricket, jednak z dodatkowym utrudnieniem. Jeżeli liczba została "zamknięta", gracz otrzymuje możliwość likwidowania punktów przeciwnika trafiając w "zamknięte" przez siebie pola, pod warunkiem, że nie są one zamknięte przez innego gracza. Wygrywa gracz, który pierwszy "zamknie" wszystkie pola.

RANDOM CRICKET
Gra ta jest bardzo podobna do zwykłego Cricketa, jednak poza Bull Eye komputer wybiera losowo 6 liczb, które trzeba trafić. Pozostała część gry odbywa się jak w zwykłym Cricketcie.

RANDOM CRICKET-NO SCORE-CUT THROAT-KILLER
Liczby wybierano są losowo jak w Ranom Cricket. Pozostałe zasady są identyczne jak w Cricket -No Score - Cul Throat - Killer.

LOW PITCH CRICKET
W tej grze liczby do rzucenia to 1,2,3,4,5,6 i Bull Eye. Pozostałe reguły jak w zwykłym Cricketcie. Można tu również użyć opcji Handicap w celu rzucania innych liczb. Istnieją cztery zestawy liczb, które można wybrać od 6-1 i Bull, od 12-7 i Bull, od 13-18 i Bull i liczby standardowe od 20-15 i Bull. Tak więc lepszy gracz może wybrać liczby od 6-1 i Bull, a słabszy gracz 18-23 i Bull co ułatwi mu szybsze zebranie punktów.

LOW PITCH CRICKET-NO SCORE-CUT THROAT-KILLER
Gra odbywa się na zasadach Low Pitch Cricketa. Pozostałe zasady są takie same jak w Cricket -No Score - Cul Throat - Killer.

BILLIARD
Zadaniem jest przesunięcie kursora z punktu startowego na puste miejsce na końcu. Trafiona cyfra odpowiada przesunięciu kursora o daną ilość pól. Trafienia w koło podwójne lub potrójne liczy się jako rzut pojedynczy. Jeżeli rzucona liczba nie wystarczy na przesunięcie kursora na koniec, gracz próbuje przesunąć kursor następnym rzutem. Jeżeli rzut trafi liczbę, której wartość przekracza liczbę pól potrzebnych do przesunięcia kursora na koniec, kursor cofa się o liczbę pól będącą nadmiarem niezbędnej ilości punktów. Jeżeli kursor osiągnie koniec, należy przesuwać następny kursor w ten sam sposób, jak wyżej opisane, na kolejne wolne pole. Wygrywa gracz, który zapełni wszystkie pola.

MINEFIELD
Zasada gry jest taka sama jak w Biliardzie. Różni się tylko tym, że losowo wybrane są pola, na których rozłożone są miny. Kursor nie może zatrzymać się na polu obłożonym miną, w tym wypadku kursor eksploduje i gracz traci jedno "życie". Każdy gracz posiada trzy życia, jeżeli straci je przed zapełnieniem wszystkich pól, odpada z gry. Po eksplozji pole jest bezpieczne. Jeżeli następny punkt, który musi być zapełniony jest zaminowany kursor omija go i zatrzymuje się na polu wcześniejszym, jeżeli pole eksploduje musi ono być zapełnione. Wygrywa gracz, który pierwszy zapełni pola lub pozostanie jako ostatni.

PACHISI
Zasady gry są podobne jak w Biliardzie. Dodatkowo istnieje jeszcze bariera miedzy kursorem, a punktem końcowym. Aby barierę przekazać następnemu graczowi, trzeba na nim wylądować, w przeciwnym razie kursor będzie odbijać się od bariery nie osiągając punktu końcowego. Wygrywa gracz który jako pierwszy zapełni wszystkie pola.

HOT POTATO
Gra podobna jak Pachisi, z tą różnicą, że bariera nazywa się Hot Potato (Gorący Ziemniak) i czyni większe szkody. Jeżeli podczas ustawiania bariery trafi ona na zapełniony punkt - wyciąga go i przesuwa o jedno pole.

Wszystko o ZZNPL | Aktualności | Klub Modelarzy | Sekcje Sportowe
Galerie Zdjęć | Lotnictwo | Forum | Strona Główna


2002-2015 © ZZNPL
Webmaster Waldemar Kuczyński
Czcionki w standardzie Windows-1250, najlepiej oglądać używając:
Mozilla Firefox
Data ostatniej aktualizacji: 10 styczeń 2015