ZZNPL Top
English Version Poczta
Strona główna
Wszystko o ZZNPL
Historia
Zarząd
Struktura Zarządu
Obsługa prawna
Kontakt
Aktualności
Klub Modelarzy i Sympatyków Lotnictwa
Sekcje Sportowe
Drużyna Piłkarska
Sekcja Darts Game
Galerie Zdjęć
Linkownia
Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
Historia Związku

Data powstania ZZNPL to 06.12.1990r.
Tego dnia na spontanicznym zebraniu w stołówce hangaru nr. 2 pracownicy powołali Komitet Założycielski w składzie: Leszek Małolepszy, [Jan Burakowski], [Jan Kopeć], [Henryk Urbanowicz], Artur Raczyński, Wojciech Malinowski, Mirosław Sadowski, [Maciej Piotrowicz], Andrzej Szubiński i Leszek Konopka. 135 osób deklarowało wtedy chęć przystąpienia do Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego. Inżynierowie i mechanicy w PLL "LOT" S.A. uznali, że działające wówczas organizacje związkowe nie dbają należycie o interesy ich grupy zawodowej. Do dziś działacze ZZNPL ograniczyli zwolnienia w naszej grupie zawodowej, doprowadzili do podwyższenia płac oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie udało się nam niestety doprowadzić do wydzielenia grupy mechaników licencjonowanych w tabelach płac, co wpływa negatywnie na atmosferę pracy i staje się przyczyną konfliktów.

Zarząd ZZNPL

Przewodniczący - Robert Skalski
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Grzybowski
Wiceprzewodniczący - Cezary Królak
Monika Chyc-Gazdeczka, Andrzej Michel, Paweł Sznajder
Komisja Rewizyjna ZZNPL: Jarosław Aleszko, Sławomir Lipski, Artur Raczyński
Sekretarz: Agnieszka Klimowicz

Zarząd ZZNPL pełni swe funkcje społecznie, w okresie 3 letniej kadencji.


Sąd Koleżeński
Prezes - Marek Szysz
Wiceprezes - Wiesław Kamiński
Dariusz Bałdyga, Bartłomiej Bąk, Jerzy Przybylski

Komisje Związku

Komisja Statutowa Robert Skalski
Komisja ds. Emerytów Andrzej Michel, Robert Skalski
Komisja biuletynu "FAKTY" Cezary Królak, Andrzej Michel
Komisja Socjalna Paweł Sznajder
Komisja ds. Internetu Andrzej Michel, Robert Skalski
Komisja BHP Monika Chyc-Gazdeczka, Grzegorz Grzybowski
Komisja Imprez Okolicznościowych Grzegorz Grzybowski, Cezary Królak, Robert Skalski, Paweł Sznajder


Zewnętrzne Komisje i Fundacje

Fundacja "DAR SERCA" Andrzej Boetzel, Monika Chyc-Gazdeczka
Komisja Socjalna LOT AMS Monika Chyc-Gazdeczka, Cezary Królak, Paweł Sznajder
Rada Pracowników LOT AMS Piotr Szewczak, Tomasz Wójcikowski
Komisja Antymobbingowa LOT AMS Piotr Szewczak, Grzegorz Grzybowski

Obsługa Prawna Związku

"Anna Czepkowska-Rutkowska Kancelaria Adwokacka"
ul. Kłopot 4 lok. 64, 01-066 Warszawa
tel.: /22/ 634-35-55
fax.: /22/ 635-77-67
e-mail: kancelaria@kancelaria-adwokacka.pl

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

e-mail: biuro@zznpl.org.pl
strona internetowa: http://www.zznpl.org.pl

Telefon: (22) 606-94-05
Fax: (22) 606-94-05

Korespondencja

Z Z N P L
U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52

e-mail: biuro@zznpl.org.pl
ZZNPL Stopka