ZZNPL Top
English Version Poczta
Strona główna
Wszystko o ZZNPL
Historia
Zarząd
Struktura Zarządu
Obsługa prawna
Kontakt
Aktualności
Klub Modelarzy i Sympatyków Lotnictwa
Sekcje Sportowe
Drużyna Piłkarska
Sekcja Darts Game
Galerie Zdjęć
Linkownia
Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
Historia Związku

Data powstania ZZNPL to 06.12.1990r.
Tego dnia na spontanicznym zebraniu w stołówce hangaru nr. 2 pracownicy powołali Komitet Założycielski w składzie: Leszek Małolepszy, [Jan Burakowski], [Jan Kopeć], [Henryk Urbanowicz], Artur Raczyński, Wojciech Malinowski, Mirosław Sadowski, [Maciej Piotrowicz], Andrzej Szubiński i Leszek Konopka. 135 osób deklarowało wtedy chęć przystąpienia do Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego. Inżynierowie i mechanicy w PLL "LOT" S.A. uznali, że działające wówczas organizacje związkowe nie dbają należycie o interesy ich grupy zawodowej. Do dziś działacze ZZNPL ograniczyli zwolnienia w naszej grupie zawodowej, doprowadzili do podwyższenia płac oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie udało się nam niestety doprowadzić do wydzielenia grupy mechaników licencjonowanych w tabelach płac, co wpływa negatywnie na atmosferę pracy i staje się przyczyną konfliktów.

Zarząd ZZNPL

Przewodniczący - Robert Skalski
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Grzybowski
Wiceprzewodniczący - Cezary Królak
Monika Chyc-Gazdeczka, Paweł Sznajder
Komisja Rewizyjna ZZNPL: Jarosław Aleszko, Sławomir Lipski, Artur Raczyński
Sekretarz: Agnieszka Klimowicz

Zarząd ZZNPL pełni swe funkcje społecznie, w okresie 3 letniej kadencji.


Sąd Koleżeński
Prezes - Marek Szysz
Wiceprezes - Wiesław Kamiński
Dariusz Bałdyga, Bartłomiej Bąk, Jerzy Przybylski

Komisje Związku

Komisja Statutowa Robert Skalski
Komisja ds. Emerytów Grzegorz Grzybowski, Monika Chyc-Gazdeczka
Komisja biuletynu "FAKTY" Cezary Królak, Robert Skalski
Komisja Socjalna Paweł Sznajder
Komisja ds. Internetu Robert Skalski
Komisja BHP Monika Chyc-Gazdeczka, Grzegorz Grzybowski
Komisja Imprez Okolicznościowych Grzegorz Grzybowski, Cezary Królak, Robert Skalski, Paweł Sznajder


Zewnętrzne Komisje i Fundacje

Fundacja "DAR SERCA" Andrzej Boetzel, Monika Chyc-Gazdeczka
Komisja Socjalna LOT AMS Monika Chyc-Gazdeczka, Cezary Królak, Paweł Sznajder
Rada Pracowników LOT AMS Piotr Szewczak, Tomasz Wójcikowski
Komisja Antymobbingowa LOT AMS Piotr Szewczak, Grzegorz Grzybowski

Obsługa Prawna Związku

"Anna Czepkowska-Rutkowska Kancelaria Adwokacka"
ul. Kłopot 4 lok. 64, 01-066 Warszawa
tel.: /22/ 634-35-55
fax.: /22/ 635-77-67
e-mail: kancelaria@kancelaria-adwokacka.pl

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
ul. 17 Stycznia 45C
02-146 Warszawa

e-mail: biuro@zznpl.org.pl
strona internetowa: http://www.zznpl.org.pl

Telefon: (22) 606-94-05
Fax: (22) 606-94-05

Korespondencja

Z Z N P L
U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52

e-mail: biuro@zznpl.org.pl
ZZNPL Stopka