Aktualności

Informacje Zarządu ZZNPL

Zmiana lokalizacji naszej siedziby:

W środę 11.05.2022 uległa zmianie lokalizacja siedziby ZZNPL
(przeprowadzka).

Jesteśmy teraz w magazynie na wysokości H3 na parterze pokoje nr. 70.0.4.BB i 70.0.3.BB. Wejście jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej

1. Usiłujemy wznowić negocjacje nad ZUZP dla LOT AMS Sp. z o.o. przerwane przez poprzedni Zarząd LOT AMS, który naszym zdaniem nie maił w ogóle ochoty prowadzić żadnego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi.

2. Nadal prowadzimy negocjacje dotyczące objęcia całej grupy mechaników lotniczych warunkami szczególnymi, co wiąże się z wcześniejszym przejściem na emeryturę.

3. Uczestniczymy aktywnie w pracach nad poprawą naszych warunków pracy.

4. Staramy się dbać o polepszenie warunków socjalnych i BHP.

KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52