Zarząd ZZNPL

Przewodniczący – Robert Skalski
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Grzybowski, Cezary Królak
Członkowie – Monika Chyc-Gazdeczka, Paweł Sznajder
Komisja Rewizyjna ZZNPL: Jarosław Aleszko, Sławomir Lipski, Artur Raczyński
Sekretarz: Agnieszka Klimowicz

Zarząd ZZNPL pełni swe funkcje społecznie, w okresie 3 letniej kadencji.

Sąd Koleżeński

Prezes – Dariusz Szostak
Bartłomiej Bąk, Tomasz Brauła

KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52