Zarząd ZZNPL

Przewodniczący – Robert Skalski
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Grzybowski, Krzysztof Jagiełło
Członkowie – Monika Chyc-Gazdeczka, Paweł Sznajder
Komisja Rewizyjna ZZNPL: Jarosław Aleszko, Sławomir Lipski, Cezary Królak
Sekretarz: Agnieszka Przychodzień

Zarząd ZZNPL pełni swe funkcje społecznie, w okresie 3 letniej kadencji.

Sąd Koleżeński

Prezes Jerzy Przybylski
Krzysztof Majorek, Wojciech Domaszewski, Izabela Goebel, Artur Dziadczykowski

KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52