Union executive

President – Robert Skalski
Vicepresident – Grzegorz Grzybowski
Vicepresident – Cezary Królak
Executive members: Monika Chyc-Gazdeczka, Paweł Sznajder
Board of control: Jarosław Aleszko, Sławomir Lipski, Artur Raczyński
Secretary: Agnieszka Klimowicz

The term of the board is three years.

CONTACT

Z Z N P L

PL 00-973 Warszawa 79
PO Box 52