Executive organization

Social committee
Honours committee
Social protection committee
Law and regulation committee
Editorial committee of union newspaper

Housing and living committee
“The gift of heart” LOT foundation
Retired employees relation committee
Internet committee
KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52