Struktura zarządu

Komisje Związku

Komisja Statutowa Robert Skalski
Komisja ds. Emerytów Grzegorz Grzybowski, Monika Chyc-Gazdeczka
Komisja biuletynu „FAKTY” Krzysztof Jagiełło, Robert Skalski
Komisja Socjalna Paweł Sznajder
Komisja ds. Internetu Robert Skalski
Komisja BHP Monika Chyc-Gazdeczka, Grzegorz Grzybowski
Komisja Imprez Okolicznościowych Grzegorz Grzybowski, Krzysztof Jagiełło, Robert Skalski, Paweł Sznajder

Zewnętrzne Komisje i Fundacje

Fundacja „DAR SERCA” Andrzej Boetzel
Komisja Socjalna LOT AMS Monika Chyc-Gazdeczka, Paweł Sznajder
Rada Pracowników LOT AMS Piotr Szewczak, Tomasz Wójcikowski
Komisja Antymobbingowa LOT AMS Piotr Szewczak, Grzegorz Grzybowski

KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52