Historia Związku

Data powstania ZZNPL to 06.12.1990r.

Tego dnia na spontanicznym zebraniu w stołówce hangaru nr. 2 pracownicy powołali Komitet Założycielski w składzie: Leszek Małolepszy, [Jan Burakowski], [Jan Kopeć], [Henryk Urbanowicz], Artur Raczyński, Wojciech Malinowski, Mirosław Sadowski, [Maciej Piotrowicz], Andrzej Szubiński i Leszek Konopka. 135 osób deklarowało wtedy chęć przystąpienia do Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego. Inżynierowie i mechanicy w PLL „LOT” S.A. uznali, że działające wówczas organizacje związkowe nie dbają należycie o interesy ich grupy zawodowej. Do dziś działacze ZZNPL ograniczyli zwolnienia w naszej grupie zawodowej, doprowadzili do podwyższenia płac oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie udało się nam niestety doprowadzić do wydzielenia grupy mechaników licencjonowanych w tabelach płac, co wpływa negatywnie na atmosferę pracy i staje się przyczyną konfliktów.

Projekt naszego znaczka wykonał – Andrzej Szubiński
KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52