Nowe Znaczki Związkowe

Znaczek ZZNPL, w jego pierwotnym kształcie, zaprojektowany na początku istnienia Związku w 1991 roku, był przeznaczony dla osób wstępujących w związkowe szeregi, jako symbol przynależności do naszej organizacji.
znaczek z 1991 roku
W roku 2001, z okazji 10 rocznicy utworzenia Związku został przyjęty inny projekt znaczka, z cyfrą „10” umieszczoną pod dotychczasowym emblematem. Ustalono też, że znaczek będzie pełnił dodatkową funkcję – honorowego odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych dla ZZNPL i przyjaciół naszej organizacji. W związku z tym postanowiono zrealizować trzy rodzaje znaczka: stalowy, brązowy i złoty.
znaczek stalowy
znaczek brązowy
znaczek złoty
W roku 2011, z okazji 20 rocznicy utworzenia Związku został przyjęty inny projekt znaczka, z cyfrą „20” (rzymskie) umieszczoną pod dotychczasowym emblematem. Wykonano trzy rodzaje znaczka: stalowy, brązowy i złoty. Ustanowiono też regulamin odznaki ZZNPL, regulujący zasady nadawania normalnych i honorowych odznak (znaczków) ZZNPL.
znaczek stalowy
znaczek brązowy
znaczek złoty
Znaczek stalowy – tak jak do tej pory – wydawany jest wszystkim osobom zapisującym się do Związku. Znaczek brązowy posiadają członkowie wszystkich dotychczasowych zarządów Związku, a znaczek złoty otrzymali wszyscy dotychczasowi przewodniczący Związku oraz członkowie grupy inicjatywnej, którzy zakładali Związek w 1991r., a także osoby szczególnie zasłużone dla ZZNPL – również z poza naszej organizacji.
Jednorazowo z okazji XX-lecia ZZNPL wykonano też replikę znaczka z 1991roku w kolorze złotym, będzie on uroczyście wręczony członkom założycielom naszego Związku. Jest to limitowana seria repliki naszego znaczka dla ostatecznego uhonorowania osób, które w 1991 roku założyły nasz Związek.
złota replika znaczka z 1991r.
Znaczki honorowe przyznawane są w drodze uchwały zarządu ZZNPL i wręczane na uroczystościach związkowych lub spotkaniach okolicznościowych.
KONTAKT

Biuro Zarządu

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa

Korespondencja

Korespondencja

Z Z N P L

U.P. Warszawa 79
00-973 Warszawa
Skrytka Pocztowa 52